Agnieszka Kolek


psycholog, wykładowca, trener

Umów wizytę

O mnie  • Absolwentka kierunku psychologia kliniczna na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obroniła rozprawę doktorską dotyczącą uzależnień od Internetu oraz mediów mobilnych u młodych dorosłych na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.


  • Obecnie, na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, przygotowuje się do obrony rozprawy doktorskiej, w której omawia zjawisko międzypokoleniowej transmisji postaw lękowych u kobiet.


  • Wykładowca akademicki: Wyższa Szkoła Menedżerska (adiunkt w Katedrze Psychologii), Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie.


  • Psychoterapeutka, w trakcie 4-letniego Kursu Całościowego Psychoterapii, akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (pracuje pod superwizją).


  • U dorosłych zajmuje się głównie zaburzeniami lękowo-depresyjnymi, szczególnie w kontekście diagnozy i terapii lęku separacyjnego (rozstania, rozwody), lęku uogólnionego (nerwice wegetatywne, somatyzacje), zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych (natręctwa) oraz fobii społecznych. W terapii koncentruje się głównie na wzmacnianiu poczucia własnej wartości i godności pacjenta.


  • Interesuje się również mechanizmami uzależnienia dzieci i młodzieży od urządzeń mobilnych, Internetu, gier komputerowych oraz portali społecznościowych. Brała udział w projekcie tworzenia programu profilaktycznego młodzieży uzależnionej od multimediów z ramienia Fundacji Polskiej Akademii Nauk. Bada skutki patologicznego nadużywania mediów (infoholizm, telemania, fonoholizm) oraz ich skutków u dzieci i młodzieży – zachowania agresywne, opozycyjne i buntownicze, zaburzenia snu, problemy rówieśnicze.


Konsultacje


Umów wizytę - Tarchomin

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczna Centrum

Modlińska 199A/51, 03-122 Warszawa

+48 535 456 780

Przejdź do Poradni

Audycje radiowe w serwisie YouTube


Miłość w Internecie

Kiedy dziecko kłamie

Stresują się rodzice i dzieci

Jak pogodzić się ze śmiercią bliskich osób

Plotka plotce nierówna

Publikacje


Pedagogical research and reflection on becoming an adult in the information socjety

In: Scientific Papers of Maria Skłodowska-Curie Warsaw University, 4 (54)/2016

Diagnoza i konsekwencje psychologiczno-pedagogiczne Zespołu Uzależnienia od Internetu (ZUI) u młodzieży i młodych dorosłych

W: Cyberprzestrzeń - Człowiek - Edukacja. Tom 2, red. A. Andrzejewska, J. Bednarek, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2015

Prawdziwe życie

W: Uzależnienia behawioralne u dzieci i młodzieży. Rozmowy z ekspertami, red. M. Zdziarski, Instytut Łukasiewicza, Kraków 2015

Społeczno-ekonomiczne podstawy obniżenia wieku obowiązku szkolnego a dojrzałość szkolna sześciolatków w Polsce

Współautorka D. Fluksik, Uczelnia Warszawska im. M. Skłodowskiej-Curie, Warszawa 2012

Potrzeby i motywacje zainteresowań zawodowych byłych więźniów

Współautorka M. Niemiec, Wybrane problemy współczesnej edukacji, red. H. Bednarski, Z. Sirojć, Uczelnia Warszawska im. M. Skłodowskiej-Curie, Warszawa 2011

Społeczny kontekst rozwoju człowieka w aspekcie transmisji międzypokoleniowej

W: Społeczno-ekonomiczne problemy współczesnej edukacji, Uczelnia Warszawska im. M. Skłodowskiej-Curie, Warszawa 2010

Role społeczne a wchodzenie w dorosłość młodych dorosłych w Europie Środkowowschodniej. Badania porównawcze w Polsce i na Ukrainie

Współautorka N. Basko, w: Socjologiczne i pedagogiczne aspekty transformacji w Europie, red. H. Bednarski, Z. Sirojć, Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, Warszawa – Legnica 2010

Psychologiczne uwarunkowanie samobójczych zamachów terrorystycznych. Potrzeby i motywacje zamachowców samobójców

Współautorka J. Szczęśniak, w: Wojna z terroryzmem, red. B. Hołyst, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2009

Konferencje


Prywatna koncepcja zagrożeń internetowych u uczniów, studentów i pedagogów

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Cyberprzestrzeń I Światy Wirtualne - mistrz i uczeń w cyfrowym świecie, 2015

Kształtowanie kompetencji społecznych w toku rozwoju a style wychowawcze. Implikacje psychologiczne w koncepcji A. Kamińskiego

Konferencja Aktualność myśli i dzieła Aleksandra Kamińskiego, 2014

Bajkoterapia kliniczna jako autorska metoda pracy z dziećmi z diagnozą zaburzeń lękowo-depresyjnych

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z wymianą doświadczeń "Problemy Współczesnej Pedagogiki Szkolnej", 2013

Psychologia człowieka dojrzałego - O wartości transmisji międzypokoleniowej i potrzebie szacunku i godności seniora w każdym społeczeństwie

"Bagaż lat, bogactwo doświadczeń" – Mali Bracia Ubogich Konferencja podsumowująca II edycję projektu polsko-niemieckiego, 2013

Osobista koncepcja dojrzałości w ujęciu narracyjnym. Perspektywa transmisji międzypokoleniowej

II Międzyuczelniana Konferencja Doktorantów "Pedagodzy wobec wyzwań edukacyjnych", 2013

Metody projekcyjne jako narzędzie diagnozy ryzyka i zachowań suicydalnych

XIX Ogólnopolska Konferencja Aktualności Psychologicznych "Aktualia", 2012

Kontakt


© 2017 dr Agnieszka Kolek
psycholog dziecięcy, psycholog osób dorosłych, wykładowca akademicki, trener