O mnie

Agnieszka Kolek

Absolwentka kierunku psychologia kliniczna (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie). Obroniła rozprawę doktorską dotyczącą uzależnień od Internetu oraz mediów mobilnych u młodych dorosłych (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie). Obecnie, przygotowuje się do obrony drugiej rozprawy doktorskiej, w której omawia zjawisko międzypokoleniowej transmisji postaw lękowych u kobiet (Warszawski Uniwersytet Medyczny).

Wykładowca akademicki przedmiotów z zakresu psychologii oraz pedagogiki: Wyższa Szkoła Menedżerska (adiunkt w Katedrze Psychologii), Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie, Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna.

Psychoterapeutka, w trakcie 4-letniego Kursu Całościowego Psychoterapii, akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (pracuje pod superwizją).

U osób dorosłych zajmuje się głównie zaburzeniami lękowo-depresyjnymi, szczególnie w kontekście diagnozy i terapii lęku separacyjnego (rozstania, rozwody), lęku uogólnionego (nerwice wegetatywne, somatyzacje), zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych (natręctwa) oraz fobii społecznych. W terapii koncentruje się głównie na wzmacnianiu poczucie własne wartości i godności pacjenta.

Interesuje się również mechanizmami uzależnienia dzieci i młodzieży od urządzeń mobilnych, Internetu, gier komputerowych oraz portali społecznościowych. Brała udział w projekcie tworzenia programu profilaktycznego młodzieży uzależnionej od multimediów z ramienia Fundacji Polskiej Akademii Nauk. Bada skutki patologicznego nadużywania mediów (infoholizm, telemania, fonoholizm) oraz ich następstwa u dzieci i młodzieży – zachowania agresywne, opozycyjne i buntownicze, zaburzenia snu, problemy rówieśnicze.

Przyjmuję w

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczna Centrum
Modlińska 199A/51
03-122 Warszawa