dr Agnieszka Kolek

psycholog, wykładowca, trener
  • Adiunkt w Katedrze Psychologii (Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie).

  • Absolwentka kierunku psychologia kliniczna (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie). Obroniła rozprawę doktorską dotyczącą uzależnień od Internetu oraz mediów mobilnych u młodych dorosłych (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie).

  • Obecnie, przygotowuje się do obrony drugiej rozprawy doktorskiej, w której omawia zjawisko międzypkolejnowiej transmisji postaw lękowych u kobiet (Warszwski Uniwerytet Medyczny).

  • Psychoterapeutka, w trakcie 4-letniego Kursu Całościowego Psychoterapii, akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

  • Interesuje się mechanizmami uzależnienia dzieci i młodzieży od urządzeń mobilnych, Internetu, gier komputerowych oraz portali społecznościowych. Brała udział w projekcie tworzenia programu profilaktycznego młodzieży uzależnionej od multimediów z ramienia Fundacji Polskiej Akademii Nauk. Bada skutki patologicznego nadużywania mediów (infoholizm, telemania, fonoholizm).

  • Twórca autorskiego szkolenia „Bajkoterapia kliniczna”, wyróżnionego przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

  • Pracuje pod superwizją kliniczną.

W zakresie konsultacji psychologicznych i terapii pracuje z osobami dorosłymi, dziećmi oraz młodzieżą

 Umów się na wizytę

Specjalistyczna
Poradnia
Psychologiczna
Centrum

534 888 058

agnieszkakolek1@gmail.com

ul. Modlińska 199A/51

03-122 Warszawa

Wybrane publikacje i konferencje

 Publikacje

Pedagogical research and reflection on becoming an adult in the information socjety

In: Scientific Papers of Maria Skłodowska-Curie Warsaw University, 4 (54)/2016

Diagnoza i konsekwencje psychologiczno-pedagogiczne Zespołu Uzależnienia od Internetu (ZUI) u młodzieży i młodych dorosłych

W: Cyberprzestrzeń - Człowiek - Edukacja. Tom 2, red. A. Andrzejewska, J. Bednarek, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2015

Prawdziwe życie

W: Uzależnienia behawioralne u dzieci i młodzieży. Rozmowy z ekspertami, red. M. Zdziarski, Instytut Łukasiewicza, Kraków 2015

Społeczno-ekonomiczne podstawy obniżenia wieku obowiązku szkolnego a dojrzałość szkolna sześciolatków w Polsce

Współautorka D. Fluksik, Uczelnia Warszawska im. M. Skłodowskiej-Curie, Warszawa 2012

Potrzeby i motywacje zainteresowań zawodowych byłych więźniów

Współautorka M. Niemiec, Wybrane problemy współczesnej edukacji, red. H. Bednarski, Z. Sirojć, Uczelnia Warszawska im. M. Skłodowskiej-Curie, Warszawa 2011

Społeczny kontekst rozwoju człowieka w aspekcie transmisji międzypokoleniowej

W: Społeczno-ekonomiczne problemy współczesnej edukacji, Uczelnia Warszawska im. M. Skłodowskiej-Curie, Warszawa 2010

Role społeczne a wchodzenie w dorosłość młodych dorosłych w Europie Środkowowschodniej. Badania porównawcze w Polsce i na Ukrainie

Współautorka N. Basko, w: Socjologiczne i pedagogiczne aspekty transformacji w Europie, red. H. Bednarski, Z. Sirojć, Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, Warszawa – Legnica 2010

Psychologiczne uwarunkowanie samobójczych zamachów terrorystycznych. Potrzeby i motywacje zamachowców samobójców

Współautorka J. Szczęśniak, w: Wojna z terroryzmem, red. B. Hołyst, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2009

 Konferencje

Prywatna koncepcja zagrożeń internetowych u uczniów, studentów i pedagogów

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Cyberprzestrzeń I Światy Wirtualne - mistrz i uczeń w cyfrowym świecie, 2015

Kształtowanie kompetencji społecznych w toku rozwoju a style wychowawcze. Implikacje psychologiczne w koncepcji A. Kamińskiego

Konferencja Aktualność myśli i dzieła Aleksandra Kamińskiego, 2014

Bajkoterapia kliniczna jako autorska metoda pracy z dziećmi z diagnozą zaburzeń lękowo-depresyjnych

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z wymianą doświadczeń "Problemy Współczesnej Pedagogiki Szkolnej", 2013

Psychologia człowieka dojrzałego - O wartości transmisji międzypokoleniowej i potrzebie szacunku i godności seniora w każdym społeczeństwie

"Bagaż lat, bogactwo doświadczeń" – Mali Bracia Ubogich Konferencja podsumowująca II edycję projektu polsko-niemieckiego, 2013

Osobista koncepcja dojrzałości w ujęciu narracyjnym. Perspektywa transmisji międzypokoleniowej

II Międzyuczelniana Konferencja Doktorantów "Pedagodzy wobec wyzwań edukacyjnych", 2013

Metody projekcyjne jako narzędzie diagnozy ryzyka i zachowań suicydalnych

XIX Ogólnopolska Konferencja Aktualności Psychologicznych "Aktualia", 2012

Doświadczenie akademickie